V RODINĚ JE SÍLA

Martin se vyučil vinařskému řemeslu na AGRO-HAK a absolvoval Studium hospodářských vztahů. Od roku 2007 je v podniku zodpovědný za vinifikaci ve sklepě, za kontrolu kvality ve vinohradech a je první kontaktní osobou při prodeji vína.

Sylvia je absolventkou HBLA pro vinohradnictví a ovocnářství v Klosterneuburgu. Následně ještě absolvovala kurz Turistického hospodářství na Ekonomické universitě ve Vídni. Stará se o ochutnávky, marketing, účetnictví a fakturaci, prezentace a prodej.

Vždycky pečlivě, svědomitě a s radostí nám pomáhají také naše děvčata Valerie a Helena. Zvláště při ochutnávkách ve vinařství horlivě nalévají a přikládají ruku k dílu.

Máme to potěšení, že můžeme náš tým budovat s dlouholetými spolupracovníky. Láska k vínu a přírodě nás spojuje.Tak jak se v každé rodině patří, spolupracují i rodiče a sourozenci a přinášejí i své zkušenosti. Bez jejich nasazení a dovedností by byl náš úspěch jen poloviční!

KULTURNÍ PŮDA S PŘÍRODNÍ HODNOTOU

Naše vína podávají svědectví o jejich původu. Tato země, polohy a podloží jim poskytují to, co je formuje, ovlivňuje a charakterizuje. Vinohrady se rozkládají v okruhu 3 km kolem Poysdorfu. I přes blízkost sousedících ploch zde najdeme rozdíly v bonitách půdy. Terroir našich poloh obsahuje od lehkých pískovitých podloží v severních polohách, přes středně těžké hlinité půdy až po těžké jílovitohlinité půdy.

Pracujeme ruku v ruce s přírodou. Je pro nás zvláště důležité šetrné obdělávání půdy, maximální ochrana rostlin, ozeleňování mezi řádky kvůli životnímu prostoru pro užitečný hmyz a kvůli vitální a zdravé půdě. To vše pro zajištění dobré kvality hroznů a hlavně z důvodu naši půdu ochraňovat!

Polohy pro naše vinné odrůdy volíme velmi pečlivě podle charakteru půdy a podle stávajícího klimatu. Jen, pokud se révě na tomto místě dobře daří, bude nám dávat tu nejlepší surovinu a obdaruje nás charakterově silnými a výraznými víny, takovými, kterých si vážíme a na které jsme hrdí.

Naše polohy: Waldberg, Zapfenberg, Rösselberg, Hermannschachern, Junge Geringen, Alte Geringen

VÍNEM V PRŮBĚHU ČASU

Předpokladem pro šetrné zacházení s hrozny a mošty je vybavení nejmodernější sklepní technikou a zařízením. Tak můžeme přivést kvalitu a chuť hroznu až do skleničky.

Po několikaletém plánování jsme si v roce 2014 splnili náš sen a postavili jsme nové sklepní hospodářství. Vše ve vinařství – od příjmu hroznů, plnění až po sklad lahví a prezentační místnost – zazářilo novým leskem.

Bílá vína kvasí při teplotně řízeném kvašení, aby si zachovala svěží ovocnost. Zrání probíhá převážně v nerezových tancích. Červená vína prokvášejí se slupkami a my jim pak necháváme dostatek času, aby mohla dosáhnout požadované zralosti ve velkých dubových sudech.

keyboard_arrow_up